کتاب‌ها

سیاست خارجی افغانستان (در سپهر همکاری‌های منطقه‌ئی) مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان کابل ۲۰۱۴
سیاست خارجی آمریکا در افغانستان, انستیتوت مطالعات استراتژیک تهران ۲۰۰۸
حکمت و حکمرواییحکمت و حکمروایی (در سپهر سیاست خارجی افغانستان)
معمای صلح و امنیت افغانستان
سیاست خارجی افغانستان – پویش ها، پوشش ها، کنش ها
توسعه سیاسی در افغانستان